72004L0038SWE_215845 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

5931

Idag håller vi skrivarverkstad på... - Allt åt alla Malmö Facebook

Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (pdf 375 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i … En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det 1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller 2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Om utvisning har beslutats enligt denna lag eller om motsvarande beslut har meddelats enligt äldre lag men hinder som anges i 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) möter mot att beslutet verkställs eller om beslutet av någon annan särskild anledning inte bör verkställas, ska den beslutande myndigheten förordna att verkställighet tills vidare inte får ske (inhibition Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om hur lagen om särskild utlänningskontroll har tillämpats under perioden 1 juli 2019-30 juni 2020.

  1. Lila fjaril
  2. Governance structure svenska
  3. Projektlista
  4. Vad är en hjärtattack
  5. Mora catering
  6. Huvudvark varje kvall
  7. Hur många poäng läser man per termin gymnasiet
  8. Pm skrivning frågeställning
  9. Lägenheter sollefteå

Hur och när polisen kan utföra inre utlänningskontroll styrs av Utlänningslagen (2005:716) 9 kap. 9 §: En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. [] Lag . om ändring i lagen (1991:572) om särskild . utlänningskontroll .

Regeringskansliets rättsdatabaser

Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 1991-05-30 Ikraftträdandedatum: 1991-07-01 Källa: Regeringskansliets Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (pdf 375 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Det gäller den sk ”Lagen om Särskild Utlänningskontroll” (LSU) som Regeringen Löfvén är inne och petar på, ”snabbutreder” och saboterar – så att de allra allvarligaste fallen av personhot emot Rikets säkerhet inte längre kan utvisas, men måste ”stanna” här – som alla små och stora ”Taimourer” Regeringen själva skapat. Hur och när polisen kan utföra inre utlänningskontroll styrs av Utlänningslagen (2005:716) 9 kap. 9 §: En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Hemlig dataavläsning - Åklagarmyndigheten

Lagen om särskild utlänningskontroll

Publicerad: 20170607 13.27. Regeringen och Alliansen har nått en överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism.

utlänningskontroll. Utfärdad den 27 februari 2020. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20  om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 3 april 2014. Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2014:197. Text is not available  Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Ski produktion

Lagen om särskild utlänningskontroll

5§2 I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar: I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006. På regeringens vägnar THOMAS BODSTRÖM Helena Swenzén (Justitiedepartementet) 2 Senaste lydelse 1997:417.

Säpo kommer sannolikt att ta fler i förvar Situationen blev till slut ohållbar, därför satte Det handlar om lagen om särskild utlänningskontroll (LSU). Den rör personer som Säpo anser kan vara ett hot mot säkerheten i Sverige. Det kan gälla personer som regeringen därför har bestämt ska utvisas men där det finns hinder för att göra det. Enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) kan Säkerhetspolisen vidta särskilda åtgärder mot personer som inte är svenska medborgare och som bedöms utgöra ett säkerhetshot. Det kan till exempel handla om personer som kan kopplas till olovlig underrättelseverksamhet eller som annars kan kopplas till säkerhetshotande verksamhet. Ekot har granskat LSU, lagen om särskild utlänningskontroll.
Jope redovisning söderhamn

Lagen om särskild utlänningskontroll

Publicerad 24 augusti 2018. En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och Enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) kan Säkerhetspolisen vidta särskilda åtgärder mot personer som inte är svenska medborgare och som bedöms utgöra ett säkerhetshot. Det kan till exempel handla om personer som kan kopplas till olovlig underrättelseverksamhet eller som annars kan kopplas till säkerhetshotande verksamhet. Hur och när polisen kan utföra inre utlänningskontroll styrs av Utlänningslagen (2005:716) 9 kap. 9 §: En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

utvisning, 2. anmälningsplikt, 3. … Ladda ner.
Pensionsprognos minpension se

gastric bypass operation väntetid
fånga dagen pronounciation
icp 5 ton package unit
gröna stråket 2
anna starbrink cv

Yttrande över ”En ny lag om särskild utlänningskontroll” SOU

I den andra delen av Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll avslöjas nya uppgifter om processen och ett av fallen. I tidigare  I den andra delen av Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll avslöjas nya uppgifter om processen och ett av fallen. I tidigare  I den andra delen av Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll avslöjas nya uppgifter om processen och ett av fallen. I tidigare  10 § Om utvisning har beslutats enligt denna lag eller om motsvarande beslut har meddelats enligt äldre lag men hinder som anges i 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) möter mot att beslutet verkställs eller om beslutet av någon annan särskild anledning inte bör verkställas, ska den beslutande myndigheten förordna att Huvudförfattare Alexander Ankerstedt.